Tác giả Nguyễn Hồng Vân

Là nhân viên làm việc tại noithathoaphat.pro - Nội thất Hòa Phát. Là người năng động, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và kiến thức về sức khỏe.